Chci oddlužit

Ke stažení

Plná moc jednolivec Stáhnout

Darovací smlouva Stáhnout

 

Plná moc manželé Stáhnout

Prohlášení manželů Stáhnout

Darovací smlouva manželé Stáhnout

 

Čestné prohlášení Stáhnout

 

 • seznam věřitelů;
 • částka, kterou každému z nich dlužíte;
 • písemné podklady k závazkům (smlouvy, výzvy k úhradě, exekuční příkazy – od zaměstnavatele, aj.);
 • originál výpisu z rejstříku trestů (získáte na poště – CzechPoint);
 • dokumenty prokazující příjmy za poslední 36 měsíců (výplatní pásky, daňová přiznání, faktury, potvrzení z Úřadu práce či ČSSZ);
 • seznam majetku;
 • kopie pracovní smlouvy, potvrzení o přiznání podpory v nezaměstnanosti, o přiznání důchodu, renty, rodičovského příspěvku;
 • krátký popis (2-3 věty), jak jste se do dluhové situace dostal/a;
 • kontaktní údaje:
  •  adresu trvalého bydliště
  •  korespondenční adresu
  •  email, telefonní číslo
 • rodinný stav, oddací list;
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka, děti);
 • rodné listy dětí;
 • výši stanoveného výživného + rozsudek;
 • plnou moc s Vaším úředně ověřeným podpisem pro našeho advokáta, který návrh vypracuje a podá.