Chci oddlužit

Ke stažení

Plná moc jednotlivec Stáhnout

Darovací smlouva Stáhnout

Seznam majetku jednotlivec Stáhnout

Seznam zaměstnanců jednotlivec Stáhnout

Plná moc manželé Stáhnout

Prohlášení manželů Stáhnout

Darovací smlouva manželé Stáhnout

Seznam majetku manželé Stáhnout

Čestné prohlášení Stáhnout

Čestné prohlášení manželů Stáhnout

Seznam zaměstnanců manželé Stáhnout

 • listiny prokazující váš úpadek – podklad k alespoň 2 vašim závazkům (smlouvy, výzvy k úhradě, exekuční příkazy, potvrzení o výši dluhu);
 • originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (získáte na poště – CzechPoint);
 • dokumenty prokazující vaše příjmy za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele, daňová přiznání, potvrzení z Úřadu práce, Evidenční list důchodového pojištění, vystavené faktury);
 • kopie pracovní smlouvy, nebo potvrzení o přiznání podpory v nezaměstnanosti, nebo o přiznání důchodu, nebo o přiznání rodičovského příspěvku;
 • seznam majetku;
 • krátký popis (2-3 věty), jak jste se do dluhové situace dostal/a;
 • adresu trvalého bydliště;
 • korespondenční adresu;
 • rodinný stav, oddací list;
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka, děti);
 • rodné listy dětí;
 • výše stanoveného výživného + rozsudek;
 • čestné prohlášení podle § 392 odst. 1 písm. d)
 • plnou moc s ověřeným podpisem (na poště) pro našeho advokáta, který návrh vypracuje a podá.