Chci oddlužit

Ke stažení

Plná moc jednolivec Stáhnout

Darovací smlouva Stáhnout

Plná moc manželé Stáhnout

Prohlášení manželů Stáhnout

Darovací smlouva manželé Stáhnout

Čestné prohlášení Stáhnout

Čestné prohlášení manželů Stáhnout

 • listiny prokazující Váš úpadek – podklad k alespoň 2 Vašim závazkům (smlouvy, výzvy k úhradě, exekuční příkazy, potvrzení o výši dluhu);
 • originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (získáte na poště – CzechPoint);
 • dokumenty prokazující Vaše příjmy za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele, daňová přiznání, potvrzení z Úřadu práce, Evidenční list důchodového pojištění, vystavené faktury);
 • kopie pracovní smlouvy, nebo potvrzení o přiznání podpory v nezaměstnanosti, nebo o přiznání důchodu, nebo o přiznání rodičovského příspěvku;
 • seznam majetku;
 • krátký popis (2-3 věty), jak jste se do dluhové situace dostal/a;
 • adresu trvalého bydliště;
 • korespondenční adresu;
 • rodinný stav, oddací list;
 • počet vyživovaných osob (manžel/ka, děti);
 • rodné listy dětí;
 • výše stanoveného výživného + rozsudek;
 • čestné prohlášení podle § 392 odst. 1 písm. d)
 • plnou moc s ověřeným podpisem (na poště) pro našeho advokáta, který návrh vypracuje a podá.