Chci oddlužit

Úvěry, půjčky a spotřebitelské riziko

Na finančním trhu existuje široká nabídka nejrůznějších úvěrových produktů, které mohou pomoci v řešení finanční situace, ale vybírat se musí opatrně a obezřetně.

Základní rozdíly

 • úvěr – forma dočasného postoupení finančních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který za úvěr v průběhu splatnosti hradí sjednaný úrok vyjádřený procentní sazbou, př. 15 % p. a. (p. a. – per annum, roční úroková sazba);
 • půjčka – totéž jako úvěr, jen úrok je vyjádřen v nominální hodnotě jako navýšení za půjčku př. 10.000,- půjčená částka a 3.000,- navýšení.

Zdroje

 • bankovní sektor – banky s licencí, která je opravňuje podnikat v tomto oboru, v ČR jich máme 45 a působí zde i mnoho zahraničních subjektů s možností úvěrovat. Nad bankovním sektorem má dohled Česká národní banka;
 • nebankovní sektor – jakákoli instituce, společnost poskytující úvěry nebo půjčky, která nemá statut banky (např. Home Credit, Cetelem, Cofidis, Ferratum, Proficredit);
 • soukromé zdroje – rodina, přátelé, cizí lidé.

Úrok

 • pohybuje se od jednotek až ke stovkám procent, záleží na poskytovateli a produktu;
 • důležitý parametr RPSN – roční procentuální sazba nákladů, která odráží celkové náklady dlužníka na úvěr, zahrnuje i náklady na vymáhání – čím vyšší je RPSN, tím bude i dražší vymáhání případného dluhu.

Zdravá hranice úrokové sazby se pohybuje cca do 20 % p. a. u spotřebitelských úvěrů a RPSN cca na hranici 30 % (čísla jsou orientační a závisí na trhu a ekonomické situaci). Může se stát, že úrok nebo navýšení není ve smlouvě sjednán (půjčuji si od rodiny), i v tomto případě mám jako věřitel nárok na úrok. Počítá se zákonným úrokem, který se vyjadřuje tzv. repo sazbou ČNB. Sazba je vyhlašovaná ČNB a např. v roce 2014 činila pro závazky 8,5 % p. a. Není však potřeba znát její aktuální výši, neboť se uvádí v textové podobě, př. dluh činí 13.000,- Kč a je úročen repo sazbou od 1. 5. 2014 do úplného zaplacení.

Druhy úvěrových produktů

 • kontokorent – povolené přečerpání bankovního účtu do určeného limitu se splatností obvykle jeden rok, doporučená výše max. 30 % měsíčního příjmu;
 • kreditní karta – úvěr je poskytován prostřednictvím platební karty, primárně slouží k placení kartou, velmi drahé jsou výběry z bankomatu, charakteristický je bezúročným obdobím;
 • hotovostní úvěry – půjčené peníze v hotovosti bez sdělení účelu;
 • spotřebitelské úvěry – půjčené peníze na daný účel, peníze putují k prodejci věci, dnes se však i hotovostním úvěrům obecně říká spotřebitelské;
 • leasing – úvěr na věc, krátká splatnost, dlužník je omezen v nakládání s věcí;
 • úvěr ze stavebního spoření – kombinace spoření a úvěru, nutnost spořící složky, nízká úroková míra;
 • hypotéční úvěr – úvěr na bydlení se zástavou nemovitosti, dlouhá splatnost, nízká úroková míra.

Peněžní půjčky a úvěry mezi fyzickými osobami zajišťujícími si peněžní prostředky pro osobní potřebu, a podnikateli upravuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Jde se o spotřebitelské nebo hotovostní úvěry od 5.000,- Kč do 1.880.000,- Kč.

Existují výjimky, na které se zákon nevztahuje:

 • Úvěry na bydlení – Leasing – Úvěr nebo půjčka bez úplaty

Zákon výrazně posiluje ochranu spotřebitele zejména prostřednictvím rozšíření informačních povinností věřitele vůči spotřebiteli. Zákon rovněž řeší problém předčasného splacení úvěru a právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Také specifikuje povinnosti věřitele a určuje povinné informace ve smlouvách.

Věřitel je povinen:

 • poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy povinné informace, posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr;
 • zamezit nekalým praktikám při uzavírání smluv v časové tísni apod.

Zákon neupravuje:

 • nejvyšší možnou hranici RPSN;
 • neúměrně vysoké garance za relativně malý úvěr;
 • problém rozhodčích doložek.

Povinné informace ve smlouvě:

 • druh spotřebitelského úvěru, doba trvání, celková výše úvěru a podmínky čerpání;
 • úroková sazba, jakož i doba, podmínky a postup pro změnu úrokové sazby;
 • roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr a celková částka splatná spotřebitelem;
 • výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést;
 • informace o právu na odstoupení od smlouvy;
 • informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru.

Podmínkám smlouvy je potřeba rozumět. Jinak existuje vždy velké riziko, že v důsledku neporozumění může dlužník doplatit na svou neznalost, ovšem smlouva je podepsaná a platná. Seriózní poskytovatel vysvětlí ustanovení smlouvy, případně umožní odnést k posouzení odborníkovi.

Kontrola před podpisem smlouvy:

 • je nutné zkontrolovat, zda smlouva obsahuje všechny zákonné náležitosti;
 • zda je všechno řádně vyplněno – nikdy nepodepisovat nevyplněnou smlouvu nebo smlouvu, která neuvádí roční procentní sazbu nákladů (RPSN) a způsob splácení;
 • zkontrolovat datum nabídky úvěru;
 • vždy požadovat kopii dokumentu, o jehož podpis se jedná;
 • velmi dobře zvážit svou schopnost splácet i za nepříznivých podmínek, které eventuálně mohou nastat;
 • zabývat se nejenom uvedenou hodnotou RPSN, ale i dalšími potenciálními okolnostmi, které RPSN nezahrnuje, např. co se stane, když se zpozdím s platbou?, nevyžaduje se ručení např. automobilem, nemovitostí?

Přečerpání úvěru:

V případě přečerpání musí být spotřebitelský úvěr splacen na požádání nebo do tří měsíců.

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí obsahovat mimo jiné upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost z této smlouvy. Příklad smlouvy o úvěru v příloze.

Související články

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje? Dluhy se mají platit. Základní poučka, na které stojí právní stát. Nicméně v životě každého člověka může nastat situace, ve které se dostane do problémů a závazky mu přerostou přes hlavu. Co potom? Jak takovou situaci řešit? V dané situaci platí, že nejlepší je začít to řešit co nejdříve. … Continued

Celý článek

Co je milostivé léto?

Milostivé léto je akce státu,  která je pořádána za účelem zbavení se vysokých exekučních poplatků, které plynou z původních dluhů a výrazně komplikují splácení. Při akci milostivé léto tak stačí, když zaplatíte původní dluh společně s poplatkem 908 korun. Akce končí 28. ledna 2022! Kdo má nárok Milostivé léto využít? Lidé, kteří jsou v exekuci … Continued

Celý článek

Příběh paní Kateřiny, která se již nemusí bát exekuce

Kvůli Covidu narostl počet samoživitelek a samoživitelů, kteří se dostali do finančních potíží. Často přišli o práci a jsou-li zrovna kvůli pandemii zavřené školy, musí sedět doma s dětmi. Rodiny už dávno vyčerpaly finanční rezervy, pokud nějaké měly, a tak jim chybí peníze na základní věci, jako je nájem, potraviny nebo počítač na distanční výuku. … Continued

Celý článek

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám+420 735 171 666
+420 222 759 759

Chcete se oddlužit?

Neváhejte nám napsat

foto_hostashova