Chci oddlužit

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje?

Dluhy se mají platit. Základní poučka, na které stojí právní stát. Nicméně v životě každého člověka může nastat situace, ve které se dostane do problémů a závazky mu přerostou přes hlavu. Co potom? Jak takovou situaci řešit? V dané situaci platí, že nejlepší je začít to řešit co nejdříve. Informovat věřitele, zkusit si domluvit nějaký splátkový kalendář, odklad splátek atd. Nečekat na to, až na dveře zaklepe vymahač z inkasní agentury, případně exekutor. To, že si nebudete přebírat poštu, problém nevyřeší. Pokud se Vám toho nakupí více, je jednou z možností, jak se legálně vypořádat se svými věřiteli, oddlužení neboli osobní bankrot?

Co je osobní bankrot?

Podmínky osobního bankrotu upravuje zákon o úpadku a způsobech jeho řešení neboli insolvenční zákon. Osobní bankrot přináší pro dlužníka celou řadu výhod, které mu pomohou vyřešit jeho nepříjemnou situaci. Stát je zde jednoznačně na straně slabší strany, tedy jedince, který dluží.

Co je dlužníkovi garantováno?
  • Jsou mu odpuštěny části nesplacených závazků.
  • Během procesu je chráněn před exekutory a vymahači. Jinými slovy, nikdo Vám nebude klepat na dveře Vašeho bytu, nebo Vás hledat v zaměstnání a způsobovat nepříjemnosti a trapné situace.
  • Zastaví se růst úroků a pokut. Úroky se tak nebudou zvyšovat a vytvářet Vám další a další starosti.
  • Každý měsíc je dlužníkovi ponechána tzv. nepostižitelná část příjmu. Z ní může pokrýt své základní náklady na živobytí. Jednoduše řečeno, vždy budete mít část příjmů, na kterou Vám nikdo nesmí sáhnout, ať se děje cokoliv.
Základní podmínky pro vstup do oddlužení:
  • Minimálně 2 věřitelé (tzn. dluží minimálně 2 různým subjektům). Lidem, firmám a tak dále.
  • Závazky po splatnosti minimálně 30 dní.
  • Příjem, z kterého lze alespoň částečně dluhy platit (ze zaměstnání, z důchodu, z podnikání).

Nová novela zákona

V polovině roku 2019 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která velmi významně zjednodušila vstup do oddlužení. Odpadla původní podmínka, že dlužník musí být schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků. To už zkrátka není pravda. V současnosti platí, že na začátku oddlužení musí dlužník prokázat, že bude schopen splácet alespoň odměnu insolvenčnímu správci (1.089, – Kč) + to samé věřitelům, tzn. dohromady alespoň 2.200, – Kč měsíčně. U společného návrhu manželů je to cca 3.500, – Kč. Pokud dlužník hradí výživné, je zapotřebí připočítat i to. V případě, že dlužníkovi jeho příjem nestačí, není zdaleka vše ztraceno! Lze využít tzv. darovací smlouvu. Co je darovací smlouva? Někdo blízký (většinou z rodiny) mu na oddlužení bude měsíčně chybějící částku přispívat.

Tato novela také zavedla pro vybrané skupiny tříleté oddlužení. To se týká osob, které budou schopny za 3 roky trvání oddlužení uhradit alespoň 60 % svých závazků. U důchodců stačí, že po celou dobu trvání oddlužení budou schopni splácet alespoň výše zmíněných 2.200, – Kč. Výše srážky záleží na jejich příjmu, 2.200, – Kč je však nutné minimum.
V případě, že dlužník oddlužením úspěšně projde, je mu zbytek jeho dluhů odpuštěn. Oddlužení je proto nejlepší, a jediné správné řešení, jak se s dluhy vypořádat. Myslet si, že se situace vyřeší sama a že když pár let nebudu přebírat poštu je naopak řešením nejhorším. Takové případy končí zpravidla velmi nepříjemnou návštěvou exekutora.

Jak se dostat do oddlužení?

Jak funguje oddlužení? Snadno: Návrh na povolení oddlužení si dlužník nepodává sám. Obrací se na odborníka – advokáta, insolvenčního správce, exekutora nebo notáře. Jedna rada od nás: vyberte si advokátní kancelář, která se na insolvenční právo specializuje. Vyhnete se tak budoucím nepříjemnostem, jelikož Vám bude vše podrobně vysvětleno a návrh bude vypracován tak, aby před soudem, který ho bude posuzovat, prošel. Většina dlužníků se bojí, že budou muset dokládat spoustu dokumentů, ale není tomu tak. Stačí doložit podklady k dluhům, k příjmům, k vyživovacím povinnostem, přehled majetku a plnou moc. Nic, co byste museli někde dlouho oběhávat. Za tu úlevu od vymahačů a exekutorů trocha námahy stojí.

Důležitá je taky cena za tyto služby. Ta byla vyhláškou zastropována na 4.840, – Kč. Za návrh manželů je částka 7.260, – Kč. Z částky však nemusíte mít strach. Nikdo po Vás nesmí chtít peníze předem, buď tuto odměnu uhradíte přímo po podání návrhu na soud, nebo si ji zpracovatel návrhu přihlásí jako přednostní pohledávku do insolvenčního řízení. Tato změna vstoupila v platnost v roce 2017 jako reakce na to, že spousta tzv. oddlužovacích “šmejdů” chtěla za vypracování návrhu desetitisíce a dlužníky, již tak v těžké situaci, ještě více zadlužila.

Co se týče budoucího vývoje oddlužení, lze předpokládat, že bude v souladu s Evropskou směrnicí přijata novela zaručující 3leté oddlužení pro všechny. Stále je však v legislativním procesu a letos to určitě nebude. Rozhodně se tak nevyplatí spekulovat a na tuto novelu čekat. Pokud Vás drtí upomínky, je nejlepší čas. Z části politického spektra je tlak na zpřísnění podmínek pro samotný vstup do oddlužení, čekání by se tedy mohlo i vymstít. Pokud by prošly změny, o kterých je řeč, mohlo by se zahájení oddlužení výrazně zkomplikovat. Jak jsme si řekli v úvodu, dluhy se mají platit. Když to nezvládám, je zapotřebí to řešit co nejdříve. Vyhnete se tak spoustě nepříjemností, každá situace má nějaké řešení.

Jsme na vaší straně a chceme vám pomoci. Pokud řešíte nepříjemnou situaci, neváhejte se nám ozvat na telefon 735 171 666, e-mail info@zdluhu.cz nebo na facebook Zdluhu.cz

Související články

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje? Dluhy se mají platit. Základní poučka, na které stojí právní stát. Nicméně v životě každého člověka může nastat situace, ve které se dostane do problémů a závazky mu přerostou přes hlavu. Co potom? Jak takovou situaci řešit? V dané situaci platí, že nejlepší je začít to řešit co nejdříve. … Continued

Celý článek

Co je milostivé léto?

Milostivé léto je akce státu,  která je pořádána za účelem zbavení se vysokých exekučních poplatků, které plynou z původních dluhů a výrazně komplikují splácení. Při akci milostivé léto tak stačí, když zaplatíte původní dluh společně s poplatkem 908 korun. Akce končí 28. ledna 2022! Kdo má nárok Milostivé léto využít? Lidé, kteří jsou v exekuci … Continued

Celý článek

Příběh paní Kateřiny, která se již nemusí bát exekuce

Kvůli Covidu narostl počet samoživitelek a samoživitelů, kteří se dostali do finančních potíží. Často přišli o práci a jsou-li zrovna kvůli pandemii zavřené školy, musí sedět doma s dětmi. Rodiny už dávno vyčerpaly finanční rezervy, pokud nějaké měly, a tak jim chybí peníze na základní věci, jako je nájem, potraviny nebo počítač na distanční výuku. … Continued

Celý článek

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám+420 735 171 666
+420 222 759 759

Chcete se oddlužit?

Neváhejte nám napsat

foto_hostashova