Chci oddlužit

Nová pravidla pro oddlužení – na co si dát pozor?

Od 1.6.2019 je účinná novela insolvenčního zákona. Vstup do oddlužení se výrazně zjednodušil, dlužník již nemusí na začátku procesu prokazovat, že bude schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků, nicméně musí prokázat, že bude schopen hradit každý měsíc alespoň odměnu insolvenčního správce (1.089,- Kč u jednotlivce, 1.664,- Kč u manželů) + to samé věřitelům. Pokud má dlužník soudem stanovené výživné, musí být schopen hradit i to. Taktéž musí být schopen uhradit odměnu za sepis a podání návrhu (4.840,- Kč pro jednotlivce, 7.260,- Kč pro manžele). Od 1.6.2019 se taktéž změnila výše nezabavitelné částky, respektive možné splátky pro oddlužení srážené z příjmu. Jednoduše se dá vypočítat zde – https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

Jaké jsou tedy nyní varianty oddlužení?

  1. Dlužník splatí 100 % svých nezajištěných závazků.
  2. Dlužník během 3 let od schválení oddlužení splatí alespoň 60 % svých nezajištěných závazků.
  3. Dlužníku po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Pokud neuhradí alespoň 30 % svých nezajištěných závazků, bude soud posuzovat, zdali se dlužník v průběhu trvání oddlužení dostatečně „snažil“ uhradit svým věřitelům co nejvíce.

Novela insolvenčního zákona taktéž zrušila samotné oddlužení plněním pouze splátkového kalendáře a nově zavedla tzv. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Druhou variantou je pouze zpeněžení majetkové podstaty. Co toto znamená v praxi? Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty může docházet i ke zpeněžení ostatního majetku dlužníka (kromě obvyklého vybavení domácnosti, nebo majetku, jehož prodej by byl neekonomický). Nově se ale zavádí ochrana obydlí dlužníka před prodejem. Konečné slovo, který majetek se bude, nebo nebude prodávat, bude mít vždy insolvenční soud. Při oddlužení pouze zpeněžením majetkové podstaty obydlí dlužníka není chráněno.

Jsme připraveni Vám s Vaším oddlužením pomoci a nastartovat Váš život zpět! Obraťte se na nás co nejdříve.

 

Chci návod na oddlužení >>>

Související články

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje

Oddlužení v roce 2022? Kam směřuje? Dluhy se mají platit. Základní poučka, na které stojí právní stát. Nicméně v životě každého člověka může nastat situace, ve které se dostane do problémů a závazky mu přerostou přes hlavu. Co potom? Jak takovou situaci řešit? V dané situaci platí, že nejlepší je začít to řešit co nejdříve. … Continued

Celý článek

Co je milostivé léto?

Milostivé léto je akce státu,  která je pořádána za účelem zbavení se vysokých exekučních poplatků, které plynou z původních dluhů a výrazně komplikují splácení. Při akci milostivé léto tak stačí, když zaplatíte původní dluh společně s poplatkem 908 korun. Akce končí 28. ledna 2022! Kdo má nárok Milostivé léto využít? Lidé, kteří jsou v exekuci … Continued

Celý článek

Příběh paní Kateřiny, která se již nemusí bát exekuce

Kvůli Covidu narostl počet samoživitelek a samoživitelů, kteří se dostali do finančních potíží. Často přišli o práci a jsou-li zrovna kvůli pandemii zavřené školy, musí sedět doma s dětmi. Rodiny už dávno vyčerpaly finanční rezervy, pokud nějaké měly, a tak jim chybí peníze na základní věci, jako je nájem, potraviny nebo počítač na distanční výuku. … Continued

Celý článek

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám+420 735 171 666
+420 222 759 759

Chcete se oddlužit?

Neváhejte nám napsat

foto_hostashova